Tuần thi thứ ba Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông năm 2016(từ 8h30 ngày 19/10/2016 – 8h00 ngày 26/10/2016). Xem Thể lệ, Bộ đề tham khảo và Kết quả tuần thi thứ nhất của cuộc thi tại đây
Vui lòng điền đầy đủ thông tin đăng ký dự thi...
Tên truy cập:(*)        
Họ và tên người dự thi:(*)    
Ngày tháng năm sinh:(*) Nhập theo dạng 20/10/1980.      
Giới tính:(*)    
Địa chỉ cư trú hoặc phòng ban:(*)    
Nhóm đối tượng:(*)        
Đối tượng dự thi:(*)   Đơn vị:(*)   
Số điện thoại:(*)    
Mật khẩu:(*)      
Xác nhận mật khẩu:(*)    
Nhập mã trên: (Không phân biệt chữ hoa/thường)  
1. Đề nghị điền đầy đủ, chính xác các thông tin người dự thi để làm căn cứ trao giải thưởng sau này.
2. Mỗi tài khoản dự thi được thi nhiều lượt, sau khi hoàn thành lượt thi, nếu muốn thi tiếp bạn chọn chức năng “Tiếp tục thi” hoặc “Đăng nhập” nếu bạn đã đăng xuất khỏi hệ thống.